ABZ Diervoeding

ABZ Diervoeding

ABZ Diervoeding

ABZ Diervoeding is een leverancier van pluimveevoer, rundveevoer en varkensvoer. Zij produceert haar voeders in vijf gespecialiseerde productielocaties:

  • Nijkerk
  • Eindhoven
  • Markelo
  • Stroobos
  • Leusden

Het project

Bij de productielocatie Markelo is eind 2012 begonnen met het vervangen van de verouderde Sattcon / Windosys besturing. Er is gekozen voor een gefaseerde vervanging van de gehele besturing zodat er gedurende het vervangingsproject gewoon geproduceerd kon worden met minimale verstoringen.

Er is gestart met het vervangen van de centrale Sattcon-PLC besturing van de inname, maalmenglijn, perserij en bulkverlading door een decentrale (ProfiNet) besturing van Siemens. Voor de visualisatie is gekozen voor MesToolBox van Cofely. Voor de productieplanning is, gedurende de eerste fasen van het project (t/m eind 2014), het bestaande Windosys MES-systeem in stand gehouden.

Nadat het PLC/SCADA besturing geheel omgezet was, is in 2015 begonnen met het vervangen van de MES-laag (Manufacturing Execution System). Hiervoor is gekozen voor het TH3000-systeem van CGI. Belangrijkste reden hiervoor was dat de overige productielocaties van ABZ Diervoeding ook met dit systeem werken. Ook voor de vervanging van de MES-laag is weer gekozen voor een gefaseerde overgang.

Mes Toolbox

Wat heeft Oostec gedaan voor ABZ Diervoeding

Oostec heeft is beide projecten een grote rol gespeeld bij het vervanging van de besturing.

Bij het eerste project heeft Oostec in samenwerking met HPA de gehele elektro, PLC- en SCADA besturing gefaseerd vervangen. Er is een compleet nieuw tekeningenpakket in EPLAN P8 opgezet. De nieuwe remote I/O-besturingskasten zijn in de eigen werkplaats voorbereid en in samenwerking met Meinders Installatiebedrijf aangesloten. Voor de PLC/SCADA-besturing is een nieuw ontwerp en bijbehorende implementatie opgezet, uitgaande van standaard bouwstenen (CM’s – Control Modules, EM’s – Equipment Modules) behorende bij het standaard mengvoederpakket MesToolBox van Cofely (nu Engie). Het geheel is opgezet volgens de modulaire industriestandaard ISA-88. Voordat een besturingsdeel (innname, maalmenglijn, etc.) daadwerkelijk omgebouwd werd, is eerst een uitgebreide simulatietest uitgevoerd in een separate testomgeving, waarin het proces geheel gesimuleerd is. Op deze wijze was de software al uitgebreid getest en is een probleemloze overgang van de oude naar de nieuwe besturing verkregen. Tevens kon de klant in de testomgeving al ervaring opdoen met de nieuwe besturing, zodat de operators vanaf het moment van overgang al bekend waren met het systeem.

In het tweede project is de Windosys MES-besturing vervangen door TH3000. Gedurende dit project zijn tevens een aantal machinale wijzigingen doorgevoerd zoals de introductie van een aantal expanders in de perserij. Dit project heeft Oostec in samenwerking met CGI (leverancier van TH3000) uitgevoerd. Oostec heeft de aanpassingen / uitbreidingen in de PLC/SCADA besturingen uitgevoerd, waarbij een geheel nieuwe PLC-MES interface is opgezet vanwege de koppeling met TH3000. Ook dit project is gefaseerd uitgevoerd, waarbij de testomgeving weer is gebruikt voor integratie-, afnametesten en opleiding van de operators. Het tweede project is in 2016 afgerond, maar ABZ Diervoeding blijft vernieuwen, zodat Oostec regelmatig uitbreidingen in de besturing doorvoert.

Aantal I/O:

  • 2000 inputs
  • 1200 outputs